Har flyttet hjem - søker fritak fra politiske verv