Mens vi venter på motorvei mellom Lyngdal og Mandal

foto