Dette sier ministeren om den nye CO2-kompensasjonsordningen