Mener det ikke er grunnlag for ekstra klasse

Leder av hovedutvalget for utdanning og kompetanse i Agder, Rune André Sørtveit Frustøl, mener det ikke er grunnlag for å opprette ekstra klasser ved Eilert Sundt i Farsund Foto: Tom Arild Støle