– Det gjøres en fantastisk jobb

foto
Biskop Stein Reinertsen under visitasforedraget på kirkesenteret etter gudstjenesten. Foto: Olav Hoel