Alt videre arbeid med bompengefinansiering av gang- og sykkelveier i Farsund opphører. Det har besluttet et enstemmig kommunestyre torsdag kveld. Alt videre arbeid med bompengefinansiering av gang- og sykkelveier i Farsund opphører. Det har besluttet et enstemmig kommunestyre torsdag kveld. Foto: Mona Wikøren

Ikke sykkelveier med bompenger