Mener kommunen opptrådte uverdig

  • Bjørn Rossevatn (48) mener Hægebostad kommune ga hans kreftsyke og døende mor Tomine en uverdig avslutning på livet da hun mot sykehusets anbefaling ble plassert i omsorgsbolig i stedet for på sykehjem. FOTO: Tom Arild Støle