Over landssnittet på fullført videregående skole

I Farsund kommune er det en andel på 7 prosent av elevene som gjennomfører videregående utdanning innen fem år. Foto: Åse Astri Bakka