Krister Ingebretsen har startet selskapet Kikonsult AS. Krister Ingebretsen har startet selskapet Kikonsult AS. Foto: Olav Hoel

Nyetableringer i mars