- Ikke mulig å unngå oppsigelser og konkurser

foto