Utreder indre korridor mellom Sandnes og Lyngdal

  • Planleggingsleder Torun Lynnebakken anbefaler at den indre korridoren mellom Moi, Bue og Ålgård utredes som ny E39. FOTO: Torrey Enoksen