JAVEL: «Ambulansetjenesten fortjener mer skryt, de gjør en utrolig viktig jobb»

foto