«Skrekklegen» mistet legelisensen - fortsatte å operere i Tyskland