«Skrekklegen» mistet legelisensen - fortsatte å operere i Tyskland

Etter å ha begått en rekke grove feiloperasjoner i Norge fortsatte legen å operere i Tyskland. Foto: Tom Arild Støle