FHI-rapport: Hjerte- og karsykdommer og kreft vil være de vanligste dødsårsakene i 2050

foto