– Arbeidsinkludering handler om samarbeid

foto
Forskerne Heidi Enehaug og seniorforsker Øystein Spjelkavik fra Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslo Met, mener NAV må bli flinkere til å følge opp unge arbeidstakere for å få dem inkludert. Avdelingsleder ved ungdomsavdelingen i NAV Lister, Jon Erling Erlandsen, ønsker at etaten skal bli bedre. Foto: Torrey Enoksen