Menn fra Sørlandet skal ha forgrepet seg på flere mindreårige asylsøkere