Imøtekommer klagerne

foto
Marin Elektro foreslår å endre maks mønehøyde på anlegget i Lundevågen i Farsund. Foto: Mona Wikøren