Kvinesdal kommune har inngått rettsforlik hvor de betaler 30 millioner kroner, opplyser ordfører Per Sverre Kvinlaug. Kvinesdal kommune har inngått rettsforlik hvor de betaler 30 millioner kroner, opplyser ordfører Per Sverre Kvinlaug. Foto: Mona Wikøren

Enighet om forlik på 30 millioner kroner

Kvinesdal kommune har inngått rettsforlik og må ut med store millionbeløp.

– Det er i dag inngått rettsforlik i Oslo tingrett i sak om etteroppgjør i forbindelse med for mye levert konsesjonskraft fra Sira Kvina-utbyggingen. Forliket innebærer at Kvinesdal kommune betaler under halvparten av Agder fylkeskommunes krav mot kommunen på 66 millioner kroner, opplyser ordfører Per Sverre Kvinlaug i en pressemelding.

Han sier seg fornøyd med at de er kommet til enighet med Sira-Kvina kraftselskap og Agder fylkeskommune, som han beskriver som en krevende sak for alle parter.

– Med et varsel i media i fjor høst om at Kvinesdal kommune måtte betale godt over 100 millioner kroner for å ha mottatt for mye konsesjonskraft i 18 år, og et søksmål fra fylkeskommunen med krav om betaling fra Kvinesdal kommune på 66 millioner kroner, har saken funnet en løsning kommunen kan være tilfreds med.

Kvinesdal kommune har inngått rettsforlik hvor de betaler 30 millioner kroner, opplyser ordfører Per Sverre Kvinlaug. Foto: Tom Arild Støle

Under halvparten

Forliket innebærer at kommunen betaler under halvparten av kravet, det vil si 30 millioner kroner.

Det inngår egen oppgjørsteknisk løsning i denne avtalen, og en endelig avklaring rundt forliksoppgjøret. Det medfører at kommunen ikke direkte må ut med hele dette beløpet. Det blir løst slik:

Kvinesdal kommune betaler 15 millioner kroner til Agder fylkeskommune innen to uker.

Kvinesdal kommune betaler 4 millioner kroner til Agder fylkeskommune ved at Konsesjonskraft IKS frigir andelene til Kvinesdal kommune og Agder fylkeskommune av forliksoppgjøret etter forliksavtale 16. januar 2017 i «delingsfaktorsaken».

Kvinesdal kommune betaler 11 millioner kroner til Agder fylkeskommune innen 1. januar 2024.

– Spesiell opplevelse

Ordføreren uttaler at kommunens konsesjonskraft i alle år har blitt uavkortet levert til Eramet i tråd med det som var formålet med Sira- Kvina- utbyggingen. Ifølge Kvinlaug har Kvinesdal kommune en positiv dialog med Eramet om en fordeling av kostnadene ved rettsforliket.

– Det har vært en spesiell opplevelse å være saksøkt av vår egen Agder fylkeskommune og være motpart til KIKS, Agder-kommunenes selskap for forvaltning av kommunenes og fylkeskommunens konsesjonskraftrettigheter hvor Kvinesdal kommuner er deltaker. Jeg hadde håpet at det var mulig å finne balanserte løsninger uten å måtte bruke rettsapparatet.

Saken har også omfattet Rogaland fylkeskommune og kommunene Sokndal og Forsand, nå Sandnes fra årsskiftet etter kommunereformen. Rettsforliket innebærer at rettssaken som var berammet i Dalane tingrett i oktober blir hevet som forlikt for alle parter.