I juli mottok Kvinesdal kommune henvendelse om gatelys som ble fjernet på Knaben for et år siden. Innsenderen av henvendelsen purret på svar fra kommunen i oktober, og ba om at gatelyset ble erstattet før mørketiden kommer.

Det er i den forbindelse at enhetsleder Geir Netland informerer om planene om utskifting av gatelysene.

– Beklager sent svar på din henvendelse. Kommunen har sjekket dette med entreprenøren som drifter gatelysene, Nettpartner. Og de er ikke kjent med hvem eller hvorfor gatelysene på Knaben er blitt tatt ned, informerer Netland.

Videre opplyses det om at oppdraget vil bli sendt ut på anbud i nær fremtid, og en vil da fikse lysene som omtalt i henvendelsen.