– Det må et spleiselag til for å få mobildekning på et sted som Ulland, sier ordfører Per Sverre Kvinlaug. – Det må et spleiselag til for å få mobildekning på et sted som Ulland, sier ordfører Per Sverre Kvinlaug. Foto: Tom Arild Støle

Har inngått intensjonsavtale med Telenor

– Uten at kommunen nå hadde vært villig til å gå inn med «egne» midler for å få til mobildekning, ville det vært liten eller ingen mulighet for å få det til i enkelte områder.

Det forteller Kvinesdal ordfører Per Sverre Kvinlaug, som sier at han forstår frustrasjonen til familien Eriksen på Ulland.

Kvinlaug tror at den muligheten som kan føre til raskest løsning, er et samarbeid Kvinesdal har med Farsund.

– Der er vi gang med en avklaring. Begge kommuner har jo interesse av den strekningen. Og den operatøren vi her snakker om har sine porteføljer, sier han.

Han understreker samtidig at han selv har jobbet mye med denne saken, og ikke kun når det gjelder Ulland, men også andre områder i kommunen, eksempelvis Eftestøl.

Går inn med 1,5 mill

– Kvinesdal kommune har satt av 1,5 millioner, som vi er villige til å gå inn med. Men vi er altså avhengig av et spleiselag for å få dette til, sier han.

Han opplyser at mobiloperatørene per nå ikke har krav på seg til å bygge ut dekning alle steder. Derfor har steder med liten befolkning ikke blitt prioritert av kommersielle grunner. Jeg har i lang tid arbeidet for å finne løsninger også i disse områdene, fortsetter Kvinlaug.

Han sier videre at de nå endelig har fått til en intensjonsavtale med Telenor.

– Så har jeg forståelse for at folk i disse områdene er utålmodige. Samtidig må man også være klar over at det ikke er kommunen som selv bygger ut mobildekning, sier han.

Kvinesdal kommune har satt av 1,5 millioner, som vi er villige til å gå inn med. Men vi er altså avhengig av et spleiselag for å få dette til

Alternative løsninger

Kvinlaug understreker at kommunen er avhengig av å finne alternative løsninger sammen med en operatør.

– Det har vi brukt mye tid på å få til. Og nå ser det ut til at vi har funnet en løsning på dette i de fleste områdene som i dag har liten eller ingen dekning i vår kommune. Det er jeg veldig glad for. Håpet er at Telenor innen ett år skal ha fått på plass dekning i disse områdene, inklusiv Ulland, fremholder ordføreren.

Forøvrig mener Kvinlaug at staten må ta et betydelig større ansvar som sikrer mobildekning også i områder som ikke er lønnsomme for operatører å bygge ut.

Håpet er at Telenor innen ett år skal ha fått på plass dekning i disse områdene, inklusiv Ulland.