Uttalelsen kommer i kjølevannet av korona-pandemien, som har gitt kulturlivet store utfordringer.

– Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet er svært bekymret for kulturlivet i Agder i kjølvannet av Koronapandemien. Vi vil spesielt påpeke at kompensasjonsordningene for kulturlivet ikke ser ut til å treffe flere av de viktige og godt innarbeidede festivalene i vårt fylke, heter det i uttalelsen.

Videre påpeker de at fylkets innarbeidede festivaler, og andre store kulturarrangement, er av svært stor betydning både for livskvaliteten til innbyggerne i Agder, for det lokale næringslivet og frivillige lag og foreninger.

– Ikke minst er de meget sentrale i vår identitetsbygging, både for kommunene og fylket. Det er derfor meget viktig at kompensasjonsordningen treffer riktig, slik at vi sikrer at festivalene og arrangementene kan opprettholdes, og ikke minst at de kan beholde sin opparbeidede spisskompetanse, skriver utvalget i videre i sin felles uttalelse.

Og fortsetter:

– Festivaler og kulturarrangementer har også betydelig økonomiske ringvirkninger for fylkets næringsliv, spesielt innen handels- og servicenæringen. De innarbeidede festivalene og kulturarrangementene er i sine lokalmiljø meget viktig bidragsytere for å opprettholde driften i næringen i andre deler av året. Utvalget vil også peke på at for næringslivet, vil en kompensasjon som treffer har en ekstra positiv effekt, mens det som ikke treffer også har tilsvarende negative effekt.