foto
Olav B. Løland håper fortsatt på å få i gang noe virksomhet på Steintomta i Lyngdal, nesten 12 år etter at de første lassene med stein ble tippet her.

12 år med Steintomta

— Hadde jeg visst det var så mange skjær i sjøen, så er det ikke sikkert at jeg hadde gått i gang.