Har seilt «på ordentlig» til Farsund i 15 år

foto