Innsigelse fra Statsforvalteren mot Hausvik-utvidelse

foto