Har klaget kommunen inn for Diskrimineringsnemnda

foto