Frps fylkesleder brukte partiets penger til private innkjøp

foto