Vanligvis ville de blitt avlivet eller avvist. Nå har Norge brukt 49 mill. på kjæledyr på flukt

1600 dyr er så langt kommet fra Ukraina. Det har krevd mye innsats av mange. Til en høy pris.