Barnevernsgutter fra Agder ranet 14-åring med hjelp av spray

foto