Droppet innsigelser mot Bastuvika

Flertallet i fylkestinget gikk inn for KrFs forslag om droppe innsigelser mot Bastuvika. Foto: Illustrasjon: Sør-bygg og Lista Eiendom