Daglig leder Arne S. Mikalsen og flyplassjef Bjørn Magnar Pettersen i Farsund Lufthavn Lista søker Luftfartstilsynet  om konsesjon om flybevegelser og trafikk uten størrelsesbegrensning. Daglig leder Arne S. Mikalsen og flyplassjef Bjørn Magnar Pettersen i Farsund Lufthavn Lista søker Luftfartstilsynet om konsesjon om flybevegelser og trafikk uten størrelsesbegrensning. Foto: Torrey Enoksen

Søker om å få i gang flyaktiviteten