Det er lia til høyre for Morsfjellet som er foreslått vernet. Det er lia til høyre for Morsfjellet som er foreslått vernet. Foto: Privat

Statsforvalteren vil verne Morsfjellet