Stort press på helsesektoren – nå kuttes budsjettet med 15 millioner

Det skal kuttes rundt 15–20 millioner i budsjettet fra i fjor til i år. Mandag vil en prosjektgruppe som Hæåk er en del av få framlagt forslag for hvordan budsjettvedtaket best mulig kan følges opp. Foto: Tom Arild Støle