Samlet inn nesten 100.000 kroner til barn i Ukraina

foto