Setter seg i sterkere posisjon for havvindutbygging

foto