Setter seg i sterkere posisjon for havvindutbygging

foto
Slik ser en for seg hvordan havvindprosjektet Nordsjø II-kan se ut når det er ferdig utbygd en gang på 2030-tallet. Farsund og Lyngdal kan få sentrale rommer i forbindelse med utbygging av feltet og ilandføring av strømkabelen. Foto: Pressebilde