Vedtok maksimal-skjenketider for arrangementer

foto