Til fradrag ved soningen kommer to dager for utholdt varetekt. 24-åringen må også betale 25.000 kroner i oppreisningserstatning til voldsofferet, samt dekke 1.500 kroner i saksomkostninger.

Dommen er i tråd med påstanden fra aktor, politiadvokat Hellek Rue. 24-åringens forsvarer, advokat Per Tørres Sneve ba i retten om frifinnelse for sin klient, men vant ikke frem med det synet.

«Fotballspark»

Det var ved 03-tiden natt til lørdag 2. november i fjor at voldsepisoden skjedde på torvet i Mandal. Ifølge tiltalen og dommen sparket lyngdølen en navngitt mann en gang i hodet og overkroppen. Voldsofferet lå på bakken da sparket ble gitt. Han var like før slått ned av en annen person.

24-åringen fra Lyngdal var ikke selv involvert i klammeriet som endte med at fornærmede ble slått ned. Han var imidlertid selv i klammeri med en annen person noen meter unna. Ifølge dommen var han hissig og ble forsøkt holdt igjen av noen.

Da fornærmede forsøkte å komme seg opp etter slaget han var påført, rev tiltalte seg løs fra dem som forsøkte å holde ham. Han løp deretter mot voldsofferet og sparket ham i skulder og hoderegionen på venstre side.

Et vitne har beskrevet sparket som et «fotballspark». 24-åringen fra Lyngdal kom nemlig i løpefart og sparket hardt.

Kragebeinsbrudd

Etter sparket forsvant tiltalte fra stedet.

Voldsofferet ble tatt hånd om av kamerater og brakt til legevakt. Han blødde fra nesen og hadde vondt i skulderen. På Sørlandet sykehus ble det senere samme natt konstatert at han hadde brudd i nesen og brudd i kragebeinet på venstre side.

Retten mener det er bevist at den tiltalte lyngdølen sparket fornærmede i hodet og skulderregionen og at det var han som forårsaket kragebeinsbruddet. Men man har ikke funnet det bevist at det var sparket hans som var årsaken til nesebeinsbruddet. Det kunne like gjerne være påført av slaget voldsofferet ble påført like før av en annen person.

Retten slår fast at sparket mot fornærmedes hode og skulderregion var utført forsettlig og med stor kraft. Man mener 24-åringen må ha skjønt at en bruddskade ville bli følgen av sparket. Selv om han var full da volden skjedde, skal tiltalte vurderes som om han var edru på dette spørsmålet.

Volden var helt uprovosert, slår retten fast. Dessuten var det et klart misforhold i styrken mellom offer og gjerningsmann siden førstnevnte allerede lå utslått på bakken.

Kunne gått verre

Retten mener det i dette tilfellet dreier seg om legemsbeskadigelse begått under særdeles skjerpende omstendigheter.

24-åringen fra Lyngdal er tidligere domfelt fire ganger i tiden 2009-2012. I tillegg kommer en ikke rettskraftig dom avsagt i Lister tingrett fra 16. desember i fjor. Straffen som er påstått og gitt i denne saken er gitt som fellesstraff med den sistnevnte dommen.

Retten peker ved straffeutmålingen på allmennpreventive grunner som gjør at det må reageres strengt mot vold av denne typen.

– Et slikt kraftig spark mot hode/ skulderregionen kunne fått langt alvorligere konsekvenser enn det det fikk, heter det i dommen.

Rettens leder var tingrettsdommer Ben Fegran. Meddommere i saken var Ramesh Kumar Agnihotri og Gunhild Laukvik.