Hvordan blir Lyngdals fremtid?

Publisert:

Lyngdal kommune har økonomiske utfordringer. Regnskapet for 2019 viser et merforbruk på 21 millioner kroner. Politikerne har vedtatt å ta i bruk fondsmidler for 2020, men hva med fremtiden? Hvilke tilbud vil kommunens 10.400 innbyggere få i fremtiden.

Politikere og administrasjonen er samlet til strategikonferanse i Lyngdal kulturhus. Kutt eller eller høyere brukerbetaling i enkelte tilbud er et av forslagene. Innføring av eiendomsskatt blir et annet tema som vil skape debatt.

Program:

08:30: Velkommen og innledning ved ordfører Jan Kristensen.

08:40: Hovedmålsettinger i intensjonsavtalen ved kommunedirektør Kjell Olav Hæåk.

09:00: Inntil fem minutter fra hver av virksomhetene om mulige effektiviseringstiltak.

10:00: Pause.

10:15: Plenumsdiskusjon/spørsmål til virksomhetsledernes innspill.

10:45: Barn og oppvekst: Barnehagens tilbud fra høsten 2020, ved virksomhetsleder Bente Ingebretsen * Hvordan ligger vi an i forhold til sammenlignbare kommuner? ved rådgiver Ann Karin Fuglestad * Skolebruksplan, innhold og fremdrift, ved Ann Karin Fuglestad.

11:15: Gruppediskusjon på temaet barn og oppvekst.

12:00: Lunsj.

12:45: Presentasjoner fra gruppediskusjoner.

13:00: Boligsosialt arbeid ved Irlin Fløystøl Frigstad, virksomhetsleder Servicesenter helse og velferd.

13:15: Plenumsdiskusjon.

13: 45: Eiendomsskatt: Hvilket handlingsrom finnes her? ved Karl-Emil Erlandsen, kommunalsjef Økonomi

Publisert:

Flere artikler

 1. NYHETER

  Går sammen om idrettsfritidsordning

 2. NYHETER

  Stor uenighet om skolebruksplan

 3. LESERINNLEGG

  Kan kommunen unngå eiendomsskatt?

 4. NYHETER

  Markerer gjenåpning av dagsenter

 5. NYHETER

  Mener Lyngdal kutter feil

 6. NYHETER

  Ville legge føringer for kutt i eiendomsskatten

 1. Lyngdal kulturhus
 2. Lyngdal kommune
 3. Eiendomsskatt
 4. Fremtiden
 5. Brukerbetaling