Malene Sørensen Lundberg

Se kommunestyremøtet i Kvinesdal

Onsdag klokken 18:30 er det kommunestyremøte i Kvinesdal.

Publisert:

Klikk på ruten over for å se sendingen. Møtet er nå ferdig. For å se kommunestyremøtet i opptak, spol frem til 3 timer og 37 minutter.

På sakskartet til onsdagens møte er følgende saker:

Klokken 18:15 Andakt.

Referatsaker til orientering.

14/20 Særutskrift kontrollutvalget - Attestasjonsuttalelse Kvinesdal kommune.

15/20

Statkraft Vind Utvikling DA - Avslag på søknad om utsett frist for idriftsetting av Kvinesheia vindkraftverk, Kvinesdal og Lyngdal kommune, Agder.

Saker til behandling:

47/20 Adgang til å benytte fjernmøter i folkevalgte organer.

48/20 Åpen post.

49/20 Bekkereinan AS - Kontrollrapport 07.06.20.

50/20 Hjørna Cafè AS - Skjenkebevilling for perioden 01.10.20 - 30.09.24.

51/20 Kvinesdal Restaurant Drift AS - Skjenkebevilling for perioden 01.10.20 - 30.09.24.

52/20

Fødselspermisjon - Søknad om fritak fra politiske verv i perioden 10.07.2020 t.o.m. 09.07.2021.

53/20

Justert selskapsavtale for Vest-Agder museet som følge av kommune- og fylkessammenslåing.

Publisert:

Flere artikler

 1. NETT-TV

  Kommunestyremøte i Lyngdal

 2. NYHETER

  Vikarierer på Stortinget

 3. NYHETER

  Søker turiststatus fra påske til høstferie

 4. NYHETER

  Melding om funn av kantret båt

 5. NYHETER

  En kritisk skadet etter møteulykke

 6. NYHETER

  Brannvesenet med vedlikeholdstrening

 1. Kvinesdal kommune
 2. Kommunestyret
 3. Kvinesdal