Se kommunestyremøtet om legevakten direkte

Saken om Farsund legevakt er eneste sak i dagens ekstraordinære kommunestyremøte på Husan som begynner kl. 17.00. Du kan se direktesendingen fra kommune-TV her.

Publisert:

Kommunestyret gikk klokken 18:16 til gruppemøte. Tilbake 18:30.

På dette gruppemøtet vil det blant annet bli diskutert tilleggsforslag fra representant Johnny Deisz (FrP).

Forslaget som diskuteres lyder slik:

Nytt punkt 2:Det inngås en midlertidig avtale med Flekkefjord interkommunale legevakt gjeldende fra 2. juni og frem til eksisterende møterom på Farsund Omsorgssenter er oppgradert/ombygget.

Midlertidig avtale gjelder behandling av pasienter med Covid-19 eller relaterte symptomer. Disse behandles i Flekkefjord interkommunale legevakts lokaler tilrettelagt for dette.

Nytt punkt 7: Alle allerede inngåtte avtaler med Nordvik vikarbyrå for 2020 iverksettes igjen som avtalt.

Nytt punkt 8: Det åpnes opp for at leger fra EU / EØS kan komme og jobbe som avtalt uten å gå i karantene. Dette kan lokal ledelse innvilge etter egne retningslinjer da disse regnes som kritisk personell.

Nytt punkt 9: Kommunestyret bestiller en internkontroll av Fylkeslegen angående Farsund legevakt. Dette for å få en gjennomgang av legevakten når denne er ferdig ombygget med eget smitterom og for å kvalitetssikre at alle tiltak er i henhold til lover og forskrifter. Rapporten fremlegges levekårsutvalget og kommunestyret

Publisert:

Les også

 1. Vil skrote Alcoaparken-alternativet

 2. – Det ble sagt mye på det møtet som aldri burde vært sagt

 3. Frykter konsekvensene med to legevakter

 4. Legevaktsaken behandles på nytt

 5. Krever svar på hva det koster

 6. Full splid om legevakten

 7. Mener det er for tidlig å tilbakeføre Alcoahallen til idretten

 8. Alcoahallen tilbake til idretten

Flere artikler

 1. NYHETER

  Vedtok tilbakeføring av legevakt

 2. NYHETER

  Sier nei til nabokommunen

 3. NYHETER

  Legevakt-åpning utsatt

 4. NYHETER

  Kritiserer nabokommunen

 1. Farsund legevakt
 2. TV
 3. Farsund kommune
 4. Lokalpolitikk