– En perfekt plass å bo

  • Noen av Knivsland-beboerne samlet utenfor huset til Renate og Roy Quale, som snart ferdig bygget. Fra venstre Renate Quale, Maarit Mannermaa-Rynning, Emilie Berghom (9, på besøk), Maja Quale (snart 9), Lilly Quale (3,5), Roy Quale, Emilie Quale Albrektsen (10), Emma Kristine Quale Albrektsen (7), Mai Elene Quale Albrektsen (13) og Anne Quale. FOTO: Olav Hoel