Enstemmighet om E39-utbygging

Detaljreguleringsplanen for E39 mellom Herdal og Røysgård legges ut til offentlig ettersyn.

  • Tom Arild Støle

Det besluttet et enstemmig hovedutvalg for miljø, plan og teknisk i Lyngdal uten særlig debatt tirsdag ettermiddag.

I saken om E39 mellom Herdal og Røysgård i Lyngdal anbefalte kommunedirektøren at planen legges ut til offentlig ettersyn. Dette ble også vedtatt.

Etter behandling i utvalget skal planen legges ut på offentlig høring i seks uker. Det jobbes mot en sluttbehandling i kommunestyret før sommeren 2020.

Byggestart for den nye veien er planlagt i 2021 og ferdigstillelse forventes i 2024. Veien skal bygges som en fire felts motorvei, og ha en fartsgrense på 110 kilometer i timen.

Les hele saken med abonnement