Det var en tøff kveld for utvalgets syv medlemmer. Flere gikk på talerstolen og fortalte at dette var svært vanskelige avgjørelser som uansett kom til å gå ut over noen.

En lang diskusjon endte med at fire av utvalgets syv medlemmer stemte for kommunedirektørens foreslåtte budsjettkutt - etter at et utsettelsesforslag falt med to mot fem stemmer.