Hvordan blir Lyngdals fremtid?

Lyngdal kommune har økonomiske utfordringer. Regnskapet for 2019 viser et merforbruk på 21 millioner kroner. Politikerne har vedtatt å ta i bruk fondsmidler for 2020, men hva med fremtiden? Hvilke tilbud vil kommunens 10.400 innbyggere få i fremtiden.

Politikere og administrasjonen er samlet til strategikonferanse i Lyngdal kulturhus. Kutt eller eller høyere brukerbetaling i enkelte tilbud er et av forslagene. Innføring av eiendomsskatt blir et annet tema som vil skape debatt.

Program:

08:30: Velkommen og innledning ved ordfører Jan Kristensen.

08:40: Hovedmålsettinger i intensjonsavtalen ved kommunedirektør Kjell Olav Hæåk.

09:00: Inntil fem minutter fra hver av virksomhetene om mulige effektiviseringstiltak.

10:00: Pause.

10:15: Plenumsdiskusjon/spørsmål til virksomhetsledernes innspill.

10:45: Barn og oppvekst: Barnehagens tilbud fra høsten 2020, ved virksomhetsleder Bente Ingebretsen * Hvordan ligger vi an i forhold til sammenlignbare kommuner? ved rådgiver Ann Karin Fuglestad * Skolebruksplan, innhold og fremdrift, ved Ann Karin Fuglestad.

11:15: Gruppediskusjon på temaet barn og oppvekst.

12:00: Lunsj.

12:45: Presentasjoner fra gruppediskusjoner.

13:00: Boligsosialt arbeid ved Irlin Fløystøl Frigstad, virksomhetsleder Servicesenter helse og velferd.

13:15: Plenumsdiskusjon.

13: 45: Eiendomsskatt: Hvilket handlingsrom finnes her? ved Karl-Emil Erlandsen, kommunalsjef Økonomi