Klikk på ruten over for å se sendingen. Møtet er nå ferdig. For å se kommunestyremøtet i opptak, spol frem til 3 timer og 37 minutter.

På sakskartet til onsdagens møte er følgende saker:

Klokken 18:15 Andakt.

Referatsaker til orientering.

14/20 Særutskrift kontrollutvalget - Attestasjonsuttalelse Kvinesdal kommune.

15/20

Statkraft Vind Utvikling DA - Avslag på søknad om utsett frist for idriftsetting av Kvinesheia vindkraftverk, Kvinesdal og Lyngdal kommune, Agder.

Saker til behandling:

47/20 Adgang til å benytte fjernmøter i folkevalgte organer.

48/20 Åpen post.

49/20 Bekkereinan AS - Kontrollrapport 07.06.20.

50/20 Hjørna Cafè AS - Skjenkebevilling for perioden 01.10.20 - 30.09.24.

51/20 Kvinesdal Restaurant Drift AS - Skjenkebevilling for perioden 01.10.20 - 30.09.24.

52/20

Fødselspermisjon - Søknad om fritak fra politiske verv i perioden 10.07.2020 t.o.m. 09.07.2021.

53/20

Justert selskapsavtale for Vest-Agder museet som følge av kommune- og fylkessammenslåing.