– Det er ganske mange som har godt med penger her i hyttefeltet

Mellom de kuperte heiene forsøkte de som bodde i områdene mellom Åmland og Kåveland å leve av det den skrinne jorda kunne gi dem.