Se kommunestyremøtet om legevakten direkte

Saken om Farsund legevakt er eneste sak i dagens ekstraordinære kommunestyremøte på Husan som begynner kl. 17.00. Du kan se direktesendingen fra kommune-TV her.

Kommunestyret gikk klokken 18:16 til gruppemøte. Tilbake 18:30.

På dette gruppemøtet vil det blant annet bli diskutert tilleggsforslag fra representant Johnny Deisz (FrP).

Forslaget som diskuteres lyder slik:

Nytt punkt 2:Det inngås en midlertidig avtale med Flekkefjord interkommunale legevakt gjeldende fra 2. juni og frem til eksisterende møterom på Farsund Omsorgssenter er oppgradert/ombygget.

Midlertidig avtale gjelder behandling av pasienter med Covid-19 eller relaterte symptomer. Disse behandles i Flekkefjord interkommunale legevakts lokaler tilrettelagt for dette.

Nytt punkt 7: Alle allerede inngåtte avtaler med Nordvik vikarbyrå for 2020 iverksettes igjen som avtalt.

Nytt punkt 8: Det åpnes opp for at leger fra EU / EØS kan komme og jobbe som avtalt uten å gå i karantene. Dette kan lokal ledelse innvilge etter egne retningslinjer da disse regnes som kritisk personell.

Nytt punkt 9: Kommunestyret bestiller en internkontroll av Fylkeslegen angående Farsund legevakt. Dette for å få en gjennomgang av legevakten når denne er ferdig ombygget med eget smitterom og for å kvalitetssikre at alle tiltak er i henhold til lover og forskrifter. Rapporten fremlegges levekårsutvalget og kommunestyret