Kommunestyret vil i kveld torsdag få en orientering om resultatene fra undersøkelsen Ungdata 2022. Dette er en landsomfattende levekårsundersøkelse for barn og ungdom.

Videre skal politikerne ta stilling til et nytt forslag til reguleringsplan for ny E39 mellom Herdal og Mandalselv, der avkjørsel til et fremtidig næringsområdet til Vottebakken skal sikres.

Vi videreformidler kommune-TV-sendingen direkte. Sendestart er altså kl. 17.00.