I tillegg til budsjettet, som det er knyttet stor spenning til, skal kommunestyret blant annet behandle tilleggsbevilgninger til Lyngdal helsehus og gang- og sykkelstien i Kvås. De har også avvikling av fjernvarmeavtale til kommunale bygg på Rom og bosetting av flyktninger på sakskartet.