Her ser du kommunestyre-møtet direkte

Hans Petter Hagen skal orientere om status for Nordkapp og Farøy, mens lensmann Jan Terje Aas også skal komme med informasjon når kommunestyret i Farsund møtes klokken 17.00 torsdag. Møtet kan du se direkte i vinduet over.

I torsdagens møte blir det en rekke orienteringer. I tillegg til orienteringene fra Hagen og Aas skal Lisbeth Reed snakke om Lister2030.

Teknisk sektor skal orientere om sin involvering i næringsarbeidet, mens ordfører Arnt Abrahamsen skal informere om skjenking og koronaregler, i tillegg til ulike reglementer.

På slutten av møtet skal ordfører Arnt Abrahamsen også besvare to interpellasjoner, fra Edmund Stave (H) om benker i Torvgaten og fra Anija M. Wormsen (SV) om kutt i logopedtjenesten.

På sakskartet står følgende saker:

25/20 1. tertialrapport 2020

26/20 Finansielle måltall for utvikling av kommunens økonomi

27/20 Veteranplan for Listerregionen 2020 - 2024

28/20 Valg av meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024

29/20 Skjønnsmedlemmer til Lister tingrett for perioden 2021 - 2024

30/20 Innspill til handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030

31/20 Høring forslag til ny planstrategi for Agder 2020-2024

32/20 Plan for eierskapskontroll 2020 - 2023

33/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2023

34/20 Endring av selskapsavtalen for Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS

35/20 Søknad om fritak fra politiske verv - Ingrun Eikeland

36/20 Revidering av selskapsavtale - Brannvesenet Sør IKS

Møtet foregår i kommunestyresalen.