Rekruttering av leger på sakskartet

Formannskapet i Lyngdal har én sak på sakskartet når de møtes til et ekstramøte torsdag ettermiddag klokken 17.00. Møtet kan du se i vinduet over.

Saken som skal debatteres er: «Rekruttering av leger».

I forbindelse med at saken handler om forhandlinger, så vedtok politikerne å lukke formannskapsmøtet, og stenge offentligheten ute.