Saken som skal debatteres er: «Rekruttering av leger».

I forbindelse med at saken handler om forhandlinger, så vedtok politikerne å lukke formannskapsmøtet, og stenge offentligheten ute.